Driftsstatus for Eksportportalens integrationspunkter
CVR, CHR, TRACES

Følg med i nyhedsbreve fra Eksportportalen her: Nyhedsbreve - Eksportport​al

Eksportportalen

Eksport/udførsel af levende dyr til EU eller 3. land fra Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen via Eksportportalen, som efter syning af dyrene udsteder certifikater.​ 
Både privatpersoner, der fx skal have deres heste til et ridestævne i udlandet, og professionelle eksportører skal anvende Eksportportalen.

Logbog til brug for transporter over 8 timer af svin, kvæg, får, geder og ikke registrerede heste, skal indsendes til forhåndsvalidering​ via Eksportportalen.

Særligt om heste

Alle heste, også føl uanset alder, skal være identificeret med et gyldigt pas for at kunne udføres.

Herudover er der forskellige regler for:
  • heste der er registreret i officielt anerkendte avls-, trav- og galopforbund eller har FEIpas ”registrerede heste”
  • og på heste der ikke er registreret i sådanne forbund, men alene har et pas ”ikke-registrerede heste”.
Kun heste fra anerkendte avls, galop og travforbund, eller heste med FEIpas regnes som registrerede i udførselsøjemed​ -  Læs videre her

 
Særligt om svin
Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal fortsat ske via Eksportportalen, men overførslen sker som udgangspunkt ikke længere automatisk. Som eksportør skal man stilling til, hvordan man ønsker, at overførslen skal foregå. Den enkelte eksportør har disse valgmuligheder:
  • ​Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal ske automatisk.
  • Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal først ske, når man som eksportør selv oversender data til Svineflyttedatabasen.
Vejledning til brug af funktionen findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside, og kan findes via link længere nede på siden.

 

Anmeldelsesfrister

Syn af dyr, senest kl. 8.00 2 arbejdsdage før eksport/udførsel skal foregå.
Logbog til kontrol, senest kl. 9​.00 2 arbejdsdage før eksport/udførsel skal foregå.

 
Ændring/aflysning

 
Ved aflysning eller ændring af synstidspunkt betales et gebyr, jf. den til enhver tid gældende Betalingsbekendtgørelse.

 


 

Helligdagene/lukkedage

Fødevarestyrelsen bemander samlesteder og eksporter fredag efter Kr. Himmelfarts dag, 1. maj og hverdage mellem jul og nytår. Grundlovsdag, samt den 24. og 31. december regnes som helligdage. Vi henviser i øvrigt til BEK nr. 1629 af 27/12/2019​

 
Spørgsmål vedr. eksportplanlægning henvises til veterinærenhedernes direkte numre: VeterinærNord 72275074, VeterinærSyd 72661816, VeterinærØst 72276327
Spørgsmål vedr. Eksportportalen: Kundecentret 7227 6900​

Spørgsmål vedr. TRACES: EKC@fvst.dk eller TRACES hotline 72661801

Betaling af afgifter til Landbrugets Fonde

Når dyr, uanset art, udføres/eksporteres ud af Danmark, skal der betales afgift til afgiftsfondene.

Afgiften opkræves efter eksporten af afgiftsfondene. Fremsendelse af faktura sker til den via Eksportportalen oplyste e-mail adresse.

Specifikt vedr. heste:

-For heste opkræves kun afgift, i forbindelse med permanent udførsel. Dvs. heste der udføres midlertidigt (til eks. stævne, kåringer eller lignende) er ikke omfattet af opkrævning af afgift.

 

Brugervejledninger til Eksportportalen:​
​Find vejledninger til brug af Eksportportalen - læs vi​​dere her​